O ŻYCIACH DUSZY, WYMIARACH RZECZYWISTOŚCI, PROGRAMOWANIU CZŁOWIEKA I RESETOWANIU LUDZKIEJ PAMIĘCI POMIĘDZY WCIELENIAMI

 

IMG_3130

 

O życiach duszy,
wymiarach rzeczywistosci,
programowaniu czlowieka
i resetowaniu ludzkiej pamiéci
pomiédzy wcieleniami
(des vies de l’âme,
des dimensions de la réalité, 

du programming de l’humain
et du reseting de la mémoire humaine
entre les incarnations) 

…pendant que la nécessité de savoir de son passé
(voire: de son simultanéité si nous traversons à la vision de “temps”
comme d’une des dimensions aux propriétés analogiques que celles de l’espace),
de SES vies – possible seulement comme l’effet de la conscientisation de l’Âme
et inséparable de cette conscientisation – est la condition nécessaire
de s’élever sur les niveaux consécutifs de l’existence.

Atteindre ces mémoires – ou ces savoirs – spontanément ou en découvrant les méthodes
de la re-mémorisation (voire: de l’accès aux différentes dimensions de(s) la réalité(s) simultanée(s)) est donc la chose fondamentale dans la vie de l’humain qui – au cours de son existence terrienne – se trouve sur le point de monter sur les niveaux de la conscience plus élevés que ceux des automatismes, des programmes, des dépendances des astucieuses illusions et de la vision de la réalité identique que celle des prisonniers de la Cave de Platon…

…Je me prends la liberté de transcrire ici quelques des fragments de l’interview
« Wielowymiarowe oczyszczanie człowieka »
przeprowadzonego przez Niezaleznà TW
z autorkà metody tytulowej IWONÀ GAWLICKÀ:
Lien vers son site :
http://drogadowolnosci.net
Lien vers le site de Niezalezna TW :
http://niezaleznatelewizja.pl
Le texte en langue polonaise est diffusé sans polskie znaki
suite d’écrire sur le clavier AZERTY.

 

IMG_3134

 

NTW : « …Bardzo wiele – tych waszych mysli, czy wyobrazen o tym, kim jestescie,
tak naprawdé pochodzi od czegos zewnétrznego.
I.G. : …I zastanawiam sié, czy przypadkiem nie jest tak,
ze zyjemy wedlug oprogramowania [stworzen] obcych.
(…).
NTW : A gdzie miejsce na naszà suwerennosc…?
Na nasze boskie pochodzenie i Zrôdlo: té czésc Zrôdla w nas (…) ?
I.G. : …Jest, ono w ludziach jest, i ludzie sà cudowni i piékni ; dostrzegam w ludziach to ich wewnétrzne piékno : oni dàzà do milosci, do harmonii, do doskonalosci. Bardzo sié starajà. Ale te oprogramowania – nie tylko te zewnétrzne, ale i te wewnétrzne – powodujà, ze czlowiek ciàgle, od wielu tysiécy lat, boryka sié : caly czas dàzy do swiatla, do milosci – i caly czas jest, tak naprawdé, w tym samym miejscu. Nie poszedl ani kroku wyzej.
NTW : To skoro môwisz o oprogramowaniach, ktôre sà nam narzucane… czemu one sluzà, co to jest : pewna forma eksploatacji ludzi… ? Zniewalania ludzi, dla wlasnych celôw, skoro istniejà te programy I KOMUS SLUZÀ… ?
Nie nam… ?
I.G. : No nie nam.
NIE NAM.
Powodujà, ze czlowiek bardzo czésto nie ma szans, zeby sié rozwijac.
Chcialabym tu jeszcze zwrôcic uwagé na cos takiego, jak blokowanie czlowiekowi wszystkich czakr.
Czlowiek, gdyby troszeczké wiécej widzial, gdyby mial wiékszà swiadomosc, wiedzialby, jak wyglàda jego zycie w momencie kiedy opusci cialo.
Inaczej môwiàc : umiera.
Wielu ludzi jest w wielkiej depresji, i wiele istot, ktôre wychodzi z ciala…
Mialam kiedys przypadek pani (…). Bliski jej czlowiek nagle umarl, i byla w ciézkiej depresji, na mocnych psychotropach, nie mogla sié pozbierac… i kiedy przyszla do mnie, zobaczylam, ze jej przyjaciel stoi przed nià, i trzyma jà za bluzké, i krzyczy do niej : « Dlaczego ty mnie ignorujesz, dlaczego mnie nie slyszysz… ? »
I dopiero, kiedy zaczélamz nim rozmawiac : ze nie zyje, nie ma tego ciala, ze to cialo juz zostalo pochowane, wtedy i on zaczàl sié uspokajac (…), a ona wrôcila do zdrowia ».

 

IMG_3136

I.G. : « To, co nam kiedys môwiono : « Wyrzuc wszystkie ksiàzki, poniewaz cala wiedza jest w tobie »
Myslé, ze tak jest. Oczywiscie ksiàzki kocham, czytam, mam duzo ksiàzek : ale zgadzam sié z tym, ze w nas samych jest cala informacja ; natomiast dostajé coraz wiécej kluczy « jak odczytywac ». Robiàc czasami sesjé sama sobie, jestem zaskoczona, ze w naszych komôrkach zapisana jest kazda sekunda naszego zycia. Kiedy cos-tam sobie czyscilam, bylam zaskoczona tym, ze [okazywalo sié, ze] takie rzeczy pamiétam z dziecinstwa, ze widzé takie obrazy.
Tak samo mozemy zobaczyc relacje z kims z poprzedniego wcielenia.
Myslé, ze moze to byc w przyszlosci bardzo ciekawa droga dla ludzi…
(…) W momencie, gdybysmy popatrzyli na to, co làczylo ludzi w poprzednim wcieleniu – bo ludzie to czujà (…) – cos wiécej czujà, cos wiécej widzà : moze nie do konca sà tego swiadomi, ale czujà, ze tak jakby sié skàds znali ; nie wiedzà skàd. Ale gdybysmy popatrzyli, ze – owszem, znali sié…
(…)
NTW: Czytamy to w literaturze, to sié powtarza: mnôstwo osôb spotyka sié ponownie w “dzisiejszych” wcieleniach, zeby cos z “tamtych” czasôw dokonczyc, zalatwic, poprawic, tak…? A ty môwisz…
I.G.: Chyba niekoniecznie.
NTW: Niekoniecznie…?
I.G.: Niekoniecznie.
NTW : No to, co to za mechanizm : ze trafiasz ponownie na te same dusze, z ktôrymi spotkalas sié wczesniej, i – takie zaklété kolo… ? »
I.G.: Tak. Tak: niekonczàce sié… takie chaotyczne – zycie. Takie niekonczàce sié chaosy.
Ktôre przyczyniajà sié do tego, ze czlowiek dalej zyje w dysharmonii.
NTW: Ale przeciez skoro môwimy o naprawianiu czegos ze starego wcielenia w nowym, zadoscuczynieniu, jakiejs chéci… np. ktos komus pomagal, druga osoba chce sié w jakis sposôb odwdziéczyc, o jakichs karmicznych zwiàzkach…
I.G.: Czasami sié tak zdarza.
NTW: …Ta karma… (…) To jest tez magnetyzm, przyciàganie: miales z kims relacjé, ona nie zostala zamkniéta na zasadzie jakiejs zamkniétej ukladu harmonicznego, i co…? I wracasz do niej z powrotem: moze zmieniajà sié tylko role…?
I.G. Ja uwazam, ze to jest jeden wielki chaos: dlatego, ze jezeli ludziom coraz wiécej sié przypomina, i okazuje sié, ze czlowiek przypomina sobie wiele zwiàzkôw z wielu wcielen (…), to sam czuje sié bardzo czésto zagubiony…
NTW: To w takim razie, kto decyduje o tym, ze wracamy…? Bo jednak (…) ten inny wymiar, gdzie podejmuje sié decyzje o tym, ze dusza ma kolejne wcielenie, i cala fala idzie ludzi, ktôrzy w tym samym czasie zyli, w innych rolach, i nagle decydujemy sié, ze sié – powiedzmy – w ciàgu tych trzydziestu lat inkarnujemy – i co…? I z czego wynika ta decyzja (…)? »

 
(…)

 

I.G. : « Gdybysmy przyjéli takà teorié, ze wsrôd nas jest wiele kreatur obcych, ktôre zywià sié ludzkà energià, ludzkà emocjà : czésciowo swietnie sié zywià tà energià, emocjà, za zycia czlowieka, czésciowo – wyszukujàc czlowiekowi « winy » – zywià sié nià po opuszczeniu przez niego ciala. Tam naprawdé jest bardzo podobnie, jak na Ziemi : czyli, ze jezeli widzé, ze kobieta byla gnébiona za zycia, przez jakiegos-tam czlowieka, tam tez jest gnébiona ; takze wcale jej nie jest lepiej. I teraz, chcé przytoczyc pewnà ksiàzké (« Nasz dom »), ktôra bardzo ladnie opisuje tzw. pieklo.
Jezeli przyjmiemy takà teorié, ze oprôcz prawa ziemskiego istnieje jeszcze prawo kosmiczne : ktôrego, niestety, ludzie nie znajà (gdyby je znali, nie robiliby blédôw, i nie schodziliby do tzw. piekla)… môwi sié, ze w piekle ludzie cierpià za tzw. « grzechy » : a moim zdaniem, oni sà dalej wysysani z energii i z emocji ; i w momencie, kiedy czlowiek jest juz do cna wyssany, idzie do tzw. « czyscca ».
« Czyscca » po to, zeby sié zregenerowac, i po to, zeby zrozumiec swoje « blédy ».
…I môwià tam do niego : « Zrozumiales swoje « blédy »… ? »   
…I zalôzmy, ze ktos powie : « Zrozumialem » : gdzie ta osoba pojdzie najpierw, zanim zejdzie na Ziemié… ?
Tam [w ksiàzce i filmie – ndB↑W] wyraznie jest to pokazane.
Do – resetacji.
…W zwiàzku z tym, wszystko jest mu resetowane – i znowu powtarza sié niekonczàca sié opowiesc : czyli przychodzi zresetowany, nie wie po co przychodzi, dlaczego, ani co ma zrobic.
[Uwazam, ze] jest to bardzo nie w porzàdku wobec czlowieka ».

 
***

 
NTW : « W naszym cyklu zycia na Ziemi, swiadomosc tego, ze mialo sié poprzednie
[lub symultaniczne, si exclure l’existence de temps dans sa compréhension traditionnelle – ndB↑W]
wcielenia jest minimalna.
Jest mala.
Jest – jakby – nieadekwatna do potrzeb.
Mamy mnôstwo traum, rôznych zachowan o zrôdlach niezrozumialych dla nas samych, bo uwazamy, ze to jest « jedno zycie », i ono rzutuje rôwniez na naszà filozofié…
I.G. : Pracujàc z ludzmi, zauwazylam, ze niektôrym z nich, przez wszystkie wcielenia zyje sié bardzo dobrze, niektôrzy przez wiele, wiele wcielen sà – w cudzyslowie – katami, i w rôzny sposôb dokuczajà ludziom, a niektôrzy, przez wiele, wiele wcielen, sà ofiarami. I teraz tak : jezeli oglàdaliscie panstwo film pod tytulem « Kod piramid »… tam, w ostatnim odcinku, jest informacja, ktôra na poczàtku wydawala mi sié malo znaczàca (pôzniej dopiero oswiecilo mnie, ze nie): ze bardzo wazne jest to, gdzie ludzie sà chowani.
…Okazuje sié, ze elita ziemska jest chowana w Miejscach Mocy – albo inaczej, na tzw. meridianach. Bylo uzyte nawet takie zdanie : ze w Chinach byl zakaz chowania ludzi w Miejscach Mocy albo w miejscach meridianôw Ziemi…
BYL ZAKAZ.
NTW : Zeby nie trafili do lepszych swiatôw… ?
I.G. : Nie. Myslé, ze to powodowalo, ze czlowiek – kiedy sié odradzal – tak duzo nie gubil [donc dysponowal wiedzà nabytà w ciàgu poprzedniego – lub symultanicznego – wcielenia. …Sposob zachowania tej wiedzy dziéki konscjentyzacji duszy – niezaleznie od miejsca pochowania ciala po smierci i tego czy miejsce to jest Miejscem Mocy czy tez nie, opisuje i przedstawia rôwniez Dymitri Wereszczagin w cyklu swoich ksiàzek « DEIR » – ndB↑W].
NTW : Czyli, znajdowal sié – po smierci – w przestrzeni o lepszej jakosci.
I.G. : Tak, tak, dokladnie tak.
I teraz pytanie o to, na jakich miejscach usytuowane sà nasze cmentarze.
…Bardzo, bardzo intrygowala mnie sprawa pochôwkôw.
Wewnétrznie wiedzialam, ze wszyscy faraonowie znosili wyrzàdzanà im w tej materii krzywdé, bédàc chowani tak, jak byli chowani.
Môwilam : « Sluchajcie, wiem, ze kaplani nie byli chowani tak samo, jak faraonowie ».
I w ktôrejs z ksiàzek archeologicznych dotarlam do informacji, ze w pewnych miejscach pochôwki byly uzaleznione od statusu.
NTW : No… to dosc powszechne.
I.G. : Oczywiscie. Ale na pierwszym miejscu wyrôzniani byli kaplani : ktôrzy chowani byli w tzw. grobach nadziemnych (sic…), i… drewnianych.
Natomiast, zarôwno przeciétny czlowiek starozytnego Egiptu, jak i faraonowie, byli chowani w labiryntach, w katakumbach…
Dusze faraonôw byly bardzo uszkadzane energetycznie ».

 

(…)

 

I.G. : « Im czlowiek bardziej idzie sciezkà rozwoju duchowego, tym bardziej slyszy ».
(…)
…A PÔZNIEJ… pracujé nad wyciàganiem czipôw : i myslé, ze co czwarty czlowiek jest concerné par cela.
Robié to okreslajàc kazdy, nazywajàc i môwiàc co powodowal on w zyciu czlowieka, opisujàc to bardzo dokladnie. Wiéc to nie jest na zasadzie mojej fantazji (…) : okreslam bardzo konkretnie to, czego on dotyczy. I ludzie otwierajà szeroko oczy : ze to, co môwié, niestety, jest prawdà… »

 

→ → →

 

Wypowiedzi: Wywiad NIEZALEZNEJ TW z IWONÀ GAWLICKÀ,
autorkà metody Wielowymiarowego Oczyszczania Czlowieka (2014).
Transkrypcja: BALLADYNA↑WITCH (2018).
Phototographies: B↑WITCH (Océan Atlantique) ↑↑↑

 

 

 

MIND-PROGRAMMING ↑ LES PROGRAMMES INSTALLÉS DANS LE CERVEAU HUMAIN ↑↑↑ CASE : « ET BIEN, POUR QUE TU NE SORTES JAMAIS… ! »

Capture d_écran 2018-03-06 à 21.48.28

 

…Ou, autrement : « Pour que tu ne bouges pas… ! » (à part, bien sûr, d'”évoluer” – sans évoluer jamais vraiment –
dans l’espace serrée entre les limiteurs de la fourchette prévus pour restreindre l’espace de la vie d’un humain
par ceux qui ont exécuté et surveillé la programmation).
…Cela pourrait, aussi, se conclure tout court à : « Pour que tu ne sois jamais libre… ! »
…Et ça pourrait, aussi,  porter ce titre-là, qui est en simultané
le but rêvé par tous ceux qui mettent le programme en application:
« Encagement ».

 

***

 

Ce genre du programme se met en place, cela s’organise – et ensuite, cela se manifeste dans la vie des personnes
et des “sociétés” entières – aux plusieurs manières et dans les diverses sphères.
Parfois, ce qui a déclenché l’installation de ce programme, se trouve tellement profondément refoulé dans le subconscient de l’individu, et tellement occulté par sa conscience, que les personnes n’arrivent pas à se rendre compte « d’où » leur surviennent certains obstacles ou certains « impossibles », qui n’arrêtent pas de se manifester dans la vie, et qui ne se dissolvent pas, bien que le « conscient » ne voit en lui-même ni des obstacles, ni des frontières, ni des limitations.
Il s’agit toujours de la programmation exécutée against the will of the person, contre le gré de la personne : puisque ayant lieu dans son enfance et/donc à son insu, ainsi qu’en mépris absolu de ce qui est/était son essence, qui peut être même opposée que le but de la programmation elle-même.
Dans un tel cas, le programme installé chez l’individu par les humans-robots exécutant la tâche de robotiser les autres risque de ne ressembler guère à l’intention ni au logiciel prévu…
Exemple : le programme comportant les data du mutisme et de la soumission tenté à être installé dans l’esprit d’une personne (les premiers exécuteurs sont le plus souvent les parents robotisés), peut s’installer en passant par la transformation qui ressemblera à son détournement total – cette transformation étant causée par la résistance de l’Âme de la personne visée par la programmation – et de donner un effet dans la forme d’une vie de l’individu qui, durant toute son existence, frappera avec ses poings ou avec sa tête contre un mur. Les batailles, qui doivent être toujours entamées pour aller là où on le désire, seront sanguinaires, le cri “Jamais, me soumettre…!” sonnera fort. L’inversion de l’intention de l’origine, à ce point ne correspondante avec l’essence de l’Âme que ne pouvant se trouver que détournée, est ici une évidence.
Pourtant, le programme – même si dans sa forme opposée, ou même si cela ne soient que les virus qui auraient arrivés de se conserver de ce qui était prévu – est là: son but, qui est toujours celui de s’attaquer au MIGHT de la personne, à son bonheur, limiter sa conscience, sinon mener directement à la destruction de l’esprit humain libre ou – au moins – à la limitation de la personne – réalisé.
L’état envisagé par les exécutants de la tâche, n’était-il pas que le mur que l’on a tenté de faire monter autour de la personne – ou bien, la cage dans laquelle on s’efforçait de l’enfermer – existe…?
…L’encagement – comme tout ce qui limite l’humain, qui, lui-même, possède une essence de l’illimitness et la puissance de créer son monde – n’est pourtant qu’une programmation : donc il se trouve possible – et même nécessaire pour que l’on puisse pouvoir vivre une vie heureuse, créative et pleine – à y effectuer le deprogramming des data installés dans le subconscient ainsi que dans le conscient des personnes sans leur accord, souvent avec la violence et contre leur volonté.

 

***

 

La chose peut s’avérer plus compliquée quand il s’agit des personnes
chez lesquelles ce que l’on s’est efforcé à installer comme le life programme
n’a pas engendré de la réaction de la résistance de l’Âme.
On pourrait en être étonné: en disant que quand même, ici, au moins on sait “quoi” il faut déprogrammer: puisque le programme de départ n’a pas été perverti, en s’installant souvent dans le mind dans sa forme pure, prémédité par les exécutants. 
La difficulté se base pourtant sur le fait que chez les personnes qui n’ont pas derrière elles – donc dans leur code de l’Âme – de cette réaction de la résistance à ce que l’on essayerait de leur imposer de l’extérieur, la conscience de la programmation – et notamment des éléments se trouvant en elles mais ne leur appartenant vraiment pas – se trouve moins éveillée, et souvent même inexistante.
Le premier pas, dans ces cas-là, est donc exactement celui de la conscientisation
et de la découverte de soi-même par la personne.

 

➸ ➸ ➸

 

BALLADYNA↑WITCH ↑ MARCH 6-8 ↑ 2018 ↑↑↑

La photographie de ce texte vient de la vidéo « Dwupunkt: medytacja w polu serca. Ćwiczenie: przesunięcie w czasie i hiperprzestrzeni » Małgorzaty Kwietniewskiej (les coloris ont été modifiés par la RedWitch). W przypadku, gdyby fakt publikacji na tej stronie naruszal jakiekolwiek prawa autorskie, proszé autora, ktôrego nie udalo mi sié zidentyfikowac, o skontaktowanie sié ze mnà, za co z gôry dziékujé.  
LES TEXTES SUR CE SITE sont publiés alternativement avec les publications sur le site ↑↑↑ MIND↑BODY PROGRAMMING : son thématique est pourtant plus large. Bientôt – les articles et les informations du THÈME : « ENERGY – LIFE LINES – LIFE CREATION – UNIVERSE » seront publiés également sur le nouveau site hébergé sur WEEBLY : qui sera consacré à la CRÉATION DE LA RÉALITÉ par l’Humain Libre, à la manière consciente & indépendante des « systèmes » mis en place dans certaines couches (sur certains niveaux) de la matrice énergétique de l’Univers.

 

 

 

GUÉRISSEZ…! (HEAL) & HEALING SPELL. WITCHES HEAL!

cropped-cropped-cropped-cropped-img_1731redredred32.jpg

 

L’INAUGURATION DE CE SITE SE FAIT CETTE NUIT GRÂCE À UNE SURPRISE –
UN VÉRITABLE CADEAU – QUE RECEVOIR JE VIENS D’APPRENDRE DE FABRICIO L.:
LE COMPOSITEUR DE LA PARTIE INSTRUMENTALE
(“J’addicionné la guitare, sons ambiants
dans une gamme de son que je trouve merveilleux…”)
SUR LA BASE DE MA VOIX CHANTÉE
“GUÉRISSEZ…! (HEAL)”.
LE TITRE DE LA VERSION VOCALO-INSTRUMENTALE
“HEALING SPELL. WITCHES HEAL!”
VIENT DU COMPOSITEUR.

➸ HEALING SPELL. WITCHES HEAL!

VOICES:
BALLADYNA↑WITCH
GUITAR & ACOUSTIC GUITAR:
FABRICIO L.
(For listen ➸ clic sur l’image)

cropped-cropped-cropped-cropped-img_1731redredred32.jpg

➸ GUÉRISSEZ…! (HEAL)

VOICES:
BALLADYNA↑WITCH
(SESSION TEMPLATE)
(For listen ➸ clic sur l’image)

cropped-cropped-cropped-cropped-img_1731redredred32.jpg

 

 

➸ ➸ ➸

ABOUT “GUÉRISSEZ…! (HEAL)” & “HEALING SPELL. WITCHES HEAL!”

 

…CELA NE PARLE PAS SEULEMENT DE LA GUÉRISON DE CEUX QUI SONT “MALADES” DES MALADIES PHYSIQUES (“MALADES” A ÉTÉ PRIS ICI ENTRE LES GUILLEMETS PUISQUE LA WITCH NE CROIT PAS EN “MALADIES”: ELLE NE CROIT QU’EN CORPS ET L’ÂME QUI RÉAGISSENT À CE QUI LES ENTOURE*; ET ICI ENCORE, SEULEMENT SI LA PENSÉE DE LA PERSONNE ENVISAGE UNE TELLE RÉACTION, ET SI ON POSSÈDE DANS SON PROGRAMME INTÉRIEUR SON ÉVENTUALITÉ ET L’IMAGE DE SOI-MÊME QUI POURRAIT SE LIER AVEC… OU, À CE QU’ON Y INJECTE COMME LA “NOURRITURE”, DANS QUELQUE SOIT FORME: MATÉRIELLE, ÉNERGÉTIQUE, AFFECTIVE…).
CELA PARLE AUSSI – OU MIEUX: SURTOUT – DE LA GUÉRISON DE CEUX QUI – SUITE DE LA PROGRAMMATION DESTRUCTIVE, SOUVENT CRUELLE – N’EN PEUVENT PLUS, CELA PARLE DE CEUX QUI ONT DANS LEUR PROGRAMME INTÉRIEUR UNE IMAGE DU MONDE, INCONCEVABLE – DANS LEQUEL, POUR VIVRE, IL N’Y A QUE SUIVRE LE CHEMIN PAS VOULU – DISONS, PAR EXEMPLE: DE L’ESCLAVE (“EMPLOYÉ” QUI EN SOUFFRE, SOUVENT SANS LE RECONNAITRE, ETC…) – OU… MOURIR; 

CELA PARLE DES CRUELS –
MAIS CELA PARLE AUSSI DE LEURS VICTIMES; 

CELA PARLE DE CEUX QUI S’APPROPRIENT LA VIE DE L’AUTRE – 
MAIS AUSSI DE CEUX PARMI LES HUMAINS
A QUI ON A ENCODÉ DANS LEURS ESPRITS
QU’ILS DOIVENT LA “RENDRE”,
OU DE NE PAS L’AVOIR DU TOUT;

CELA PARLE… DES TUEURS DU XXI SIÈCLE:
DES BOUCHERS,
CEUX INCONSCIENTS DU FAIT QU’ILS NE FONT QUE REPRODUIRE
L’OEUVRE HORRIBLE DES NAZIS DU SIÈCLE DERNIER,
EUX AUSSI ÉTANT L’OBJET DE LA PARFAITE PROGRAMMATION;
CELA PARLE DE CEUX BOURREAUX
ET CELA PARLE DE LEURS ENFANTS QUI
– EN REGARDANT, EN IMPUISSANCE,
EN ENREGISTRANT DANS LEURS CERVEAUX LES IMAGES IMPOSÉES
DE LA CRUAUTÉ ET DE LA FOLIE HUMAINE INCARNÉE
SUR LES AUTRES “RACES”
DEVIENNENT D’ORES ET DÉJÀ FOUS ET MALADES;
CELA PARLE DES ACHETEURS DES CORPS DES SENTIENT BEINGS:
SI CE SOIT LES CORPS DES HUMAINS OU SI CE SOIT LES CORPS DES ANIMAUX…

CELA PARLE DE CEUX QUI ONT VÉCU L’INVIVABLE
ET N’Y SONT PAS SORTIS ENTIER(E)S… 

CELA PARLE DE CEUX QUI – DÈS AUJOURD’HUI –
VEULENT TROUVER LA CLÉ,
L’ÉNERGIE CRÉATRICE.
CRÉER LES OEUVRES
OU CRÉER LA HAPPINESS,

EN EUX ET PARTOUT AUTOUR,
EN DONNANT LA FORME MATÉRIELLE
À TOUT CE QU’ILS DÉSIRENT QUE SOIT RÉEL.
CELA PARLE DE TOUS CEUX QUI NE RÊVENT
QUE DE LA LIBERTÉ
ET DE TOUT POSSIBLE. 

…ET TOI, ENFANT, ADULTE OU ANIMAL  
HEAL DE LA VIOLENCE QUI T’A ÉTÉ FAITE…!
HEAL, SI C’EST ENCORE POSSIBLE.
…TOUT – EST POSSIBLE. 

 

➸ ➸ ➸

 

BALLADYNA↑WITCH ➸ PARIS / WORLD ➸ FEBRUARY-MARS 2017.
* QUAND ON PARLE DES “CORPS ET L’ÂME QUI RÉAGISSENT À CE QUI LES ENTOURE”,
ET QUI LE FONT EN CRÉANT LA MALADIE OU LA SANTÉ DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN,
ON PEUT AVOIR L’IMPRESSION QU’IL S’AGIRAIT ICI D’UN CERCLE VICIEUX,
VU QUE “L’EXTÉRIEUR” QUI PEUT SE MONTRER CHEZ CERTAINES PERSONNES
INSUPPORTABLE ET DE CRÉER LA RÉACTION NOMMÉE “LA MALADIE”
SEMBLE SOUVENT INALTÉRABLE,
PAS RÉCEPTIF À QUELCONQUE TENTATIVE QUI AURAIT POUR LE BUT DE LE CHANGER.
MÊME SI ON ARRIVE AU NIVEAU DE LA CONSCIENCE SUR LEQUEL ON SAIT QUE LE CRÉATEUR
DE TOUT LE MONDE MATÉRIEL QUI ENTOURE UN HUMAIN, EST LUI-MÊME,
ON PEUT ENCORE NE PAS AVOIR DES “OUTILS”
D’AGIR ET NE PAS SAVOIR “OÙ” LES CHERCHER.
…LA PROJECTION DU MONDE INTÉRIEUR DE L’HUMAN-DIEU,
DE SA PENSÉE, POURRAIT DONNER DONC LA MALADIE À LUI-MÊME…?
CERTAINS PEUVENT RESTER DANS LA CONVICTION ILLUSOIRE
QU’ON PARLE ICI D’UNE FATALITÉ
(C’EST LE NIVEAU OÙ L’IDÉE DU DIT “CERCLE VICIEUX”
SE MANIFESTE).
EN RÉEL IL EST TOUT AU CONTRAIRE: CETTE PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ
– OÙ LA RÉPONSE DU CORPS OU DE L’ESPRIT HUMAIN EST “LA MALADIE” –
SE TROUVE À TRANSFORMER ÉGALEMENT PAR L’HUMAIN LUI-MÊME.
ET CELA PAS PAR QUELCONQUE “ACTION” AYANT POUR LE BUT
D’INFLUENCER DE L’EXTÉRIEUR CE QUI SE PASSE À L’INTÉRIEUR:
MAIS EN COMMENÇANT DE LÀ OÙ TOUT LE “MATÉRIEL”,
TOUT CE QUI SE “VOIT”, PREND SON DÉBUT…