ŚWIADOMOŚĆ ↑ ŚWIATY RÓWNOLEGŁE

IMG_3106

 

Les fragments retranscrits ici
parviennent de la discussion
“NOWA CYWILIZACJA. Światy Równoległe”
de Grzegorz Sławicki i Krzysztof Pawczuk
(NTV, 2016).

Le texte en langue polonaise
est diffusé sans polskie znaki
suite d’écrire sur le clavier AZERTY.

 

→ → →

 

…”Lepsze polàczenie,
zrozumienie, polàczenie ze wszystkim,
kontakt ze zwierzétami,
kontakt z rzeczami nawet “martwymi”…
(…) Wszystko jest Zywe.
O tym, o czym ludzie môwià, ze jest martwe,
wiedza szamanska môwi: to wszystko jest zywe.
Prasubstancja, z ktôrej wszystko jest zbudowane, jest zywa.
(…)
Jezeli udaje sié czlowiekowi spojrzec w siebie,
rozpoznac, zauwazyc, to musi to wplynàc na nasze zycie (…).
Zmiany w zyciu muszà nastàpic:
to, co znajduje sié wewnàtrz,
istnieje na zewnàtrz.

 

(…)

 

Jezeli wznosimy nasze wibracje,
wtedy przyciàganych jest coraz mniej negatywnych rzeczy:
nie majà one juz do nas dostépu.
Przyciàga sié zupelnie innych ludzi, inne sytuacje…

 

(…)

 

Krzysztof Pawczuk: Môwiàc o tym, ze do przebudzenia,
calkowitego przebudzenia… wlasciwie, teoretycznie rzecz bioràc,
doprowadzac majà swoich “wiernych” systemy religijne,
zdajemy sobie sprawé, i okazuje sié, ze…
Grzegorz Slawicki: Czy moze raczej, ze takie bylo “zalozenie”.
(…)
K.P.: …Ale gdyby te wszyskie systemy religijne dzialaly
[wedlug owego, rzekomego, zalozenia – ndBW],
to mielibysmy na swiecie 90% ludzi oswieconych.
(…) A nie mamy.
Patrzàc, dookola, na to co sié dzieje…
Na cierpienie zwierzàt…
Na nieludzkie traktowanie zwierzàt,
nieludzkie traktowanie ludzi, rôwniez,
na wojny i to wszystko…
To sà owoce, rôwniez, tych systemôw religijnych.
Religia, tak naprawdé, tworzy podzialy.
A wszystko, co tworzy podzialy…
z tego wszystkiego wywodzà sié wojny*.
G.S.: Tak. Naturà swiatla jest jednosc,
a naturà ciemnosci jest podzial.
(…) Nie trzeba jakiejs super-inteligencji, by zobaczyc,
co tak naprawdé na naszej planecie sié dzieje.
K.P.: Dokladnie. Jednosc jest podstawà wszelkiej duchowosci.
(…)
Ludzie stanéli w takim punkcie, ze sà juz, wlasciwie, nasyceni materià.
Zaczynajà zadawac sobie fundamentalne pytania”.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 
K.P.: “Nastàpi fundamentalny zwrot.
Moze bédzie to niedlugo,
moze bédzie to dopiero za jakis czas:
ale na pewno wiemy, ze sié to rozpoczélo.
Coraz wiécej ludzi o tym môwi.
Kiedys, czlowiek, jesli môwil o takich rzeczach,
môgl byc uznany za…
To…
G.S.: To plonàl na stosie”.

 

(…)

 

G.S.: “Chodzi o to, by môwic o tym wszystkim: by to zaistnialo, naprawdé, w naszej swiadomosci.
Bo jesli to tam bédzie – i jesli zaistnieje to w naszej swiadomosci zbiorowej – to musi sié to w koncu zmaterializowac.
Przeciez potéga mysli jest tak niesamowita. Co potwierdza zresztà rôwniez fizyka kwantowa: ze mysl jest twôrcza.
Ze mysl – Tworzy.
Doslownie – Tworzy”.

 

→ → →

 

* Dotyczy to rôwniez struktur takich,
jak les “pays”, les “nations”, les parcelisations de la Terre
bordée des frontières, etc… (NDB↑W). 

Wypowiedzi: Dyskusja de Grzegorz Sławicki i Krzysztof Pawczuk
“NOWA CYWILIZACJA. Światy Równoległe”  (NTV, 2016).
Transkrypcja: BALLADYNA↑WITCH (AVRIL 2018).
Phototographies: B↑WITCH (CIEL. Océan Atlantique, MARS 2018) ↑↑↑

 

 

Advertisements